R-6/22 Trender i norsk landbruk 2022. Regional rapport for Møre og Romsdal

Writers: Alexander Zahl-Thanem and Egil Petter Stræte

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, og baserer seg på data fra spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» og et ekstrautvalg bestående av rundt 600 bønder fra Møre og Romsdal som deltok i undersøkelsen våren 2022. Rapporten inkluderer også data fra samme spørreundersøkelse gjennomført i Møre og Romsdal i 2018, samt nasjonale tall. Rapporten konsentrerer seg om følgende overordnede tema: Bonden og gårdsbruket, økonomi og investeringer, rekruttering og framtidsutsikter, tilleggsnæringer, klimaendringer og klimagassreduserende tiltak, samt bondens helse og sosiale liv.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.