R-6/07 Lønn som fortjent? Bønders vurdering av arbeidsinnvandreres lønnsnivå

Rapporten ser bønders holdninger til arbeidsinnvandreres lønnsnivå i lys av teorier om rettferdighet og rasjonalitet. Dybdeintervjuer og et kvantitativt datamatriale er benyttet i analysene. Bøndene vurderer lønnsvivået til arbeidsinnvandrerne som både lavt og høyt, avhengig av hvem arbeidsinnvandrerne sammenlignes med og hvilke rettferdighetsnormer som benyttes i sammenligningen. Rapporten antyder at arbeidsinnvandreres lønnsnivå bestemmes med bakgrunn i bondens ønske om å maksimere sitt vederlag til eget arbeid, mens det senere rasjonaliseres for å etterkomme ønsker om rettferdighet, blant annet ved bruk av rettferdighetsnormer om fordeling basert på meritter og behov.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.