R-7/21 Kostnader ved økt arealkrav for å forbedre dyrevelferd hos gris

Et økt arealkrav i svinehold kan gi bedre dyrevelferd, men vil også føre til høyere kostnader for bonden. I denne rapporten vurderes de økonomiske effektene av en reduksjon av antall griser per bruk med en tredel utløst av en dobling av arealkravet sammenlignet med dagens regelverk. Beregningene er basert på to bruk med svinehold utarbeidet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.