R-8/21 Lokalsamfunnsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport med frekvenser

I denne rapporten presenterer vi de første resultatene fra den landsdekkende spørreundersøkelsen «Lokalsamfunnsundersøkelsen 2021», som ble gjennomført i tidsrommet mai–juni 2021.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.