R-8/07 Naturlig, nært og trygt.

Rapporten er en doktoravhandling (dr.polit) i sosiologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Avhandlingen er en artikkelsamling bestående av seks artikler publisert i tidsskrifter og bøker, samt en sammenbindende innledning. Opplevelse av risiko og måten maten er produsert på (mentale bilder) er med på å danne forbrukernes tillit til maten, og når risikobildene endres, endres også tilliten. På den måten endres også forbrukernes preferanser. Forbrukertillit til henholdsvis importert, norsk konvensjonell og økologisk matvareproduksjon og mat, og hvilke betydninger endringer i denne tilliten har for markedet for de ulike gruppene av produkter, spesielt for økologisk mat, er hovedtema i avhandlingen. Studier av forbruk og matvarekjeden har i de senere år blitt en viktig byggesten for å utvikle ny teori om bygdeutvikling, og avhandlingen er et bidrag for å bringe inn forbruk som et viktig element i den bredere landbruks- og bygdesosiologiske debatten.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.