R-9/17 Virksomme virkemidler? En analyse av budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for jordbruket

Denne rapporten oppsummerer prosjektet «Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for landbruket» som har pågått fra våren 2016 til 30. november 2017. Formålet med prosjektet har vært å styrke beslutningsgrunnlaget i utforming og forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler ved å framskaffe kunnskap om hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.