R-9/22 Hvordan fremme en samskapt karriereveiledning i distriktskommuner? Med Selbu som case.

Writers: Trond Hallgeir Buland, Rita Moseng Sivertsvik og Maja Farstad

Denne rapporten presenterer funn og anbefalinger knyttet til prosjektet «Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case». Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2021 – september 2022. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan relevante aktører i Selbu kan utvikle og iverksette en samskapt karriereveiledning som ivaretar både elevenes, næringslivets og lokalsamfunnets behov. Samtidig forventes det at resultatene fra prosjektet også vil være til nytte for offentlig-private karriereveiledningssamarbeid i andre distriktskommuner.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.