Soltørk
Foto: Pia Otte

Utviklingsforskning

Utviklingsforskning

Utvikingsforskningen vår fokuserer blandt annet på rural og urban næringsutviklling fra et tverrfaglig sosio-teknisk perspektiv, med fokus på utvikling og overføring av fornybare energi-teknologier og forskning koblet til vedlikeholds-prosesser av urbane infrastrukturer i det Sørlige Afrika.

For tiden er Ruralis involvert i et tverrfaglig forskningsprosjekt (SOLTØRK) i Mosambik, med fysikere, ingeniører og matforskere ved Lunds universitet og Eduardo Mondlane universitet. I dette prosjektet tester og implementerer vi solfangerteknologi i Mosambik, som kombinert med en type membranposer kan brukes til å konservere frukt til syltetøy- og juiceproduksjon, og bidrar til å hindre svinn, og samtidig gi bøndene muligheten til ekstra inntekter.

I India samarbeider vi med Tata Institute for Social Sciences om forskning på mental helse og selvmord blant bønder. I tillegg forsker vi på hvordan jordbruksstruktur, jordbrukspolitikk og spenningen mellom by og land påvirker underernæring i en rekke lav- og mellominntektsland.

Vi benytter metoder for deltakelse og involvering (participatory methods), kvalitativ komparativ metode (QCA) så vel som flernivåanalyse i utviklingsforskningen vår.