Kalkulator

Kalkulatoren skal hjelpe utviklere, forhandlere og inkubatorer med å vurdere et produkts teknologiske, markedsmessige, juridiske, samfunnsmessige og organisatoriske modenhet. Modenhetskalkulatoren kan brukes fritt av alle interesserte. Resultater kan siteres som “Ruralis modenhetskalkulator”. Kalkulatoren er utviklet med utgangspunkt i jordbruksteknologi, men kan anvendes til et bredt spekter teknologier.

Ruralis har rettigheten til kalkulatoren. Ved all bruk skal det refereres til Ruralis. Eventuell kommersiell salg og videreutvikling av kalkulatoren skal avtales med Ruralis. Arbeidet med å utvikle kalkulatoren er utført i forbindelse med prosjektet SmaT (prosjektnr 280554, Norges forskningsråd), og er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Framgangsmåte

Spørsmålene er inndelt i fem kategorier og hver kategori besvares med valg av ett alternativ. Verktøyet skal brukes på den måten at man starter fra toppen og jobber seg nedover. Øverste spørsmål i hver kategori samsvarer med høyeste modenhetsnivå. Dersom øverste spørsmål besvares med «Ja», trykker man på det og går videre til neste kategori. Dersom man svarer «Nei» på øverste spørsmål, går man videre til neste spørsmål i samme kategori helt til man finner det alternativet som best beskriver produktets modenhet.

Den er kun en avkrysning for hver kategori. Når du er ferdig med alle kategoriene trykker du `Beregn`. Resultatene kan også lagres som en pdf-fil.