Ruralis - vår historie

Vår historie

Om oss / Vår historie

I over 40 år har Ruralis bidratt til å utvikle næringslivet og forvaltning med unik kunnskap om rurale forhold. Det hele startet i 1982 da Norges landbruksvitenskapelige råd lyste ut penger til et stort forskningsprosjekt om bønders arbeidsmiljø og helse.

Forskningstema dei første åra var i tillegg til arbeidsmiljø og helse,  samvirkeorganisering, kvinner i landbruket, bygdeutvikling og landbrukspolitikk.

Reidar Almås grunnla Bygdeforskning og var dagleg leiar i fire periodar: 1982-87, 1988-1994, 1995-1998, 2002-2007. Andre leiarar har vore: Marit S. Haugen, 1994-95, 1998-2002, Jørn Ødegård 1987-88, Dag Jørund Lønning (2007), Egil Petter Stræte 2008-2013, Harald A. Lein frå 2013-2018 og Svein Frisvoll fra 2018 til dags dato.

Det første styre fekk Bygdeforskning i 1989, med professor Willy Martinussen som styreleiar. Seinare har Kirsten Vesterhus (1995 - 2000), Anders Todal Jenssen (2001), Hjørdis Kaul (2002-2004), Tore Bjørkli (2005-2014), Ola Svein Stugu (2015) og Riche Vestby (2016- ) vore styreleiarar.

Frå 1991 vart arbeidsgjevaransvaret for dei 13 tilsette ved Bygdeforskning overført frå Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd til forskningsstiftelsen Allforsk ved  Universitetet i Trondheim, samtidig som Bygdeforskning fikk ei grunnbevilging på kr 1 250 000. I 1993 flytta Bygdeforskning frå Lade til NTNU på Dragvoll, der vi har vore i Idrettsbygget sidan årsskiftet 2011-2012.

Gasellebedrift har vi vore to gonger

Gasellebedrifter er foretak som doblar omsetninga på fire år. Bygdeforskning oppnådde dette i perioden 1988 – 1992 (frå 2 til 6 mill), og så i 1995 – 1999 (frå 6 til 17 mill).

Internasjonal profil har vi alltid hatt og vi er i dag eitt av dei leiande ruralsosiologiske fagmiljøa i Europa med større bredde enn noen gong, ikkje minst gjennom deltaking i fleire EU-prosjekt. I 2004 arrangerte vi verdenskongressen i bygdesosiologi og i perioden 2008-2012 var Reidar Almås leiar for den internasjonale organisasjonen for bygdesosiologi. I 2019 arrangerte Ruralis den europeiske kongressen i bygdesosiologi.

Kjerneverdiane i Ruralis og Bygdeforskning har alltid vore:

  • høg kvalitet i alle ledd
  • godt forskarkollektiv med triveleg arbeidsmiljø
  • god kontakt med brukarane

Svein Frisvoll er direktør ved Ruralis, med ein administrasjon på fire og 30 vitenskapeleg tilsette med bakgrunn innan sosiologi, statsvitskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, helsefag og bedriftsøkonomi.

Aktuelle forskningstema:

  • Næringsutvikling og bioøkonomi
  • Klima og ressursforvaltning
  • Lokal- og distriktsutvikling

Blant finansieringskjeldene finn ein Norges forskningsråd, offentleg forvaltning, næringsliv, organisasjonar og fleire internasjonale kjelder som EU og Nordisk ministerråd.

Forskarar på Ruralis har fram til og med 2016 vore med og gitt ut 30 fagbøker og 262 vitskaplege artiklar i tidsskrift med vurderingsordning.

1982

Det første julekortet fra Bygdeforskning så slik ut. Foran fra venstre: Elin Aspås, Martin Rønningen, Kirsten Vik. Bakre rekke fra venstre: Sissel H. Eriksen, Jørn Ødegård, Marit S. Haugen, Oddmund Otterstad og Reidar Almås

2011

Reidar Almås mottar utmerkelsen St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse. Daværende fylkesmann Kåre Gjønnes overrakte utmerkelsen til Almås.

2012

Instituttets 30-årsjubileum i 2012 ble feiret i Lisboa med deltagelse for alle ansatte på verdenskongress i bygdesosiologi.

2013

Harald A. Lein (til høyre) overtar i 2013 direktør-stokken fra Egil Petter Stræte. I midten en fornøyd styreleder Tore Bjørkli.

Bygdeforsknings historie - et intervju mellom Reidar Almås og Ola Svein Stugu

Filmen er spilt inn i studio hos byrået Klipp og lim i Trondheim.