Denne personvernerklæringen gjelder for Ruralis sitt nettsted. Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning (org. no. 982 890 535) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: ruralis.no

Personopplysninger som behandles

Ruralis samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Firmanavn
 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Stiftelsen Ruralis samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Ved bestilling av publikasjoner på våre nettsider
 • Ved påmelding til seminar, kurs og konferanser
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne gi tilgang til våre publikasjoner og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante tjenestene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på ruralis.no lagres i vårt CRM-system og eMarketeer, vårt marketing system som brukes til markedskommunikasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss skriftlig på post@ruralis.no.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Stiftelsen Ruralis kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Stiftelsen Ruralis.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Stiftelsen Ruralis ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@ruralis.no
Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim