Noen studier viser at unge bønder kan ha flere utfordringer og oppleve mer psykiske og fysisk stress enn eldre, mer etablerte bønder. Dette prosjektet består av en kartleggingsdel, en tiltakspakke med tre aktiviteter/tiltak og evaluering.

I kartleggingen så er vi nå i gang med å analysere data fra en web-basert spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av norske bønder i alderen 18-30. Hensikten er å avdekke hvordan det er å være ung bonde, hva er årsaken til at man valgte å bli bonde, hva er det som motiverer, hvordan er deres livskvalitet og hva ser ut til å være problematisk i deres yrke som unge bønder. På bakgrunn av denne kunnskapen, så vil Mental Helse Ungdom være ansvarlig for å etablere en mentorordning der eldre bønder kan få en rolle som mentorer for unge bønder, etablere en nettside om mental helse i landbruket for unge bønder og arrangere seminar om mental helse for denne gruppen. Ruralis vil endelig være ansvarlig for å evaluere disse tre aktivitetene ved hjelp av kvalitative intervju med utvalgte deltagere. Det vil være både en midtveisevaluering og en avsluttende evaluering.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.