Forskere

Brit Logstein

Forsker - Cand.polit. (helsefremmende arbeid)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Brit Logstein har master of phil i helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen, og jobber nå med å avslutte en doktorgrad i sosiologi. I sitt doktorgradsprosjekt fokuserer hun på hvordan `nære` og `fjerne` rammebetingelser henger sammen med bønders livskvalitet og trivsel. I tillegg til dette prosjektet, er hun også opptatt av folkehelse, og hva som bidrar til å fremme helse og en sunn livsstil i en befolkning. I sin stilling som forsker 3 ved forskningsinstituttet er hun også involvert i følgende tema, blant annet; bioøkonomi, demensomsorg på gård og bonden som tilbyder, frivillighet i eldre omsorgen, og trivsel og bolyst på bygda blant annet.