Ansatte

Ansatte / Forskere / Brit Logstein

Brit Logstein

Forsker, PhD - Cand.polit. (helsefremmende arbeid)

Brit Logstein har master of phil i helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen, og en doktorgrad i sosiologi fra Norges teknisk-vitenskapelige universitet. I sitt doktorgradsprosjekt fokuserte hun på hvordan `nære` og `fjerne` rammebetingelser henger sammen med bønders livskvalitet og trivsel. I tillegg til dette prosjektet, er hun opptatt av folkehelse, og hva som bidrar til å fremme helse og en sunn livsstil i en befolkning. I sin stilling som forsker ved forskningsinstituttet er hun involvert og har vært involvert i følgende tema; helse og livskvalitet blant bønder og ansatte i landbruket, klimatiltak i landbruket, demensomsorg på gård og bonden som tilbyder, frivillighet i norsk eldre omsorg, dyrevelferd, og bønders rolle som aktører i det norske fôrsystemet.

Nyheter