CalfComfort. Fremme positive velferd og helse hos kalver

I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr.

Foto: Eirik M. Fuglestad
Foto: Eirik M. Fuglestad

Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak.  For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis å se på omfang av sykdom, skader, produktivitet og unormal atferd.

Endringer i dyrevelferdsloven fra 2021 viser hvordan helse og velferd hos dyr handler om både fravær av sykdom og smerte, og dyras mulighet til å oppleve positive følelser og et liv verdt å leve. Økt kunnskap om hvordan måle og dokumentere at dyr opplever positive følelser og har et liv verdt å leve hos dyr, vil derfor være viktig for landbrukets aktører.

Prosjektet som ledes av Veterinærinstituttet og seniorforsker Cecilie Meidell, handler om kalver. Prosjektet har blant annet følgende delmål: identifisere hvilke type atferd og oppførsel hos kalver som er uttrykk for positive velferd, undersøke i hvilken grad ulike biomarkører kan brukes for å dokumentere positive velferd, undersøke sammenhengen mellom atferd og biomarkører, undersøke bønders motivasjon til og mulige barrierer for å forbedre forholdene til kalver og til slutt utvikle praktiske metoder for bruk på melkebruk, til måling av positive helse og velferd hos kalver. Ruralis sin rolle blir å bidra i gjennomføringen av en undersøkelse blant norske melkebønder. Undersøkelsen har som mål å identifisere hva melkeprodusenter anser som muligheter og barrierer for å fremme positiv helse og velferd hos kalver.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2021 - 30/06/2025

Prosjektnr

6648

Samarbeidspartnere

Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, University of Veterinary Medicine of Vienna, University of Kentucky, University of British Columbia

Finansiering

Norges forskningsråd og utlysningen Forskerprosjekt. Landbasert mat, miljø og bioressurser

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.