I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr.

Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak.  For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis å se på omfang av sykdom, skader, produktivitet og unormal atferd.

Endringer i dyrevelferdsloven fra 2021 viser hvordan helse og velferd hos dyr handler om både fravær av sykdom og smerte, og dyras mulighet til å oppleve positive følelser og et liv verdt å leve. Økt kunnskap om hvordan måle og dokumentere at dyr opplever positive følelser og har et liv verdt å leve hos dyr, vil derfor være viktig for landbrukets aktører.

Prosjektet som ledes av Veterinærinstituttet og seniorforsker Cecilie Meidell, handler om kalver. Prosjektet har blant annet følgende delmål: identifisere hvilke type atferd og oppførsel hos kalver som er uttrykk for positive velferd, undersøke i hvilken grad ulike biomarkører kan brukes for å dokumentere positive velferd, undersøke sammenhengen mellom atferd og biomarkører, undersøke bønders motivasjon til og mulige barrierer for å forbedre forholdene til kalver og til slutt utvikle praktiske metoder for bruk på melkebruk, til måling av positive helse og velferd hos kalver. Ruralis sin rolle blir å bidra i gjennomføringen av en undersøkelse blant norske melkebønder. Undersøkelsen har som mål å identifisere hva melkeprodusenter anser som muligheter og barrierer for å fremme positiv helse og velferd hos kalver.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.