6L6A9180

Dyrevelferd

Primærnæringer / Dyrevelferd

Hvordan står det til med Dagros?

Dyrevelferd og husdyr er et annet viktig tema som Ruralis forsker mye på. God dyrevelferd er viktig for å drive landbruk på en bærekraftig måte, og kravene er stadig i endring. I våre prosjekter jobber vi blant annet med å fremskaffe kunnskap som vil redusere risiko og øke mulighetene for bærekraftige praksiser for husdyrhold på norske gårder.