DairyMix: Flerkriterievurdering, beslutningsstøtte og styringsverktøy for bærekraftige og sirkulære produksjonssystemer for melk og storfekjøtt

Det anslås at klimagassutslipp fra storfeproduksjon står for rundt 14,5 prosent av de globale klimagassutslippene.

Fjoset til odelsgut Eirik Magnus Fuglestad
Fjoset til odelsgut Eirik Magnus Fuglestad Foto: Odd Roger K. Langørgen/ Ruralis

Samtidig er melkeproduksjon blant de viktigste produksjonene i europeisk landbruk. DairyMix skal gjøre europeisk melkeproduksjon mer bærekraftig.

DairyMix bruker en systemtilnærming for bærekraftig melkeproduksjon som er rettet mot viktige regioner i og utenom Europa. Områdestudier, data fra den omfattende DATAMAN-databasen, Eurostat-data og data fra OTICE, det elektroniske fjøsklima- og utslippskontrollverktøyet vil bli samlet inn og analysert. Dataene blir deretter matet inn detaljerte modellverktøy for å studere utnyttelse av karbon- og næringsstoffer samt sirkularitet i blandede systemer for produksjon av melk og storfekjøtt. Modellresultatene gir grunnlag for å lage en bærekraftsvurdering av disse produksjonssystemene. Det skal utvikles en interaktiv nettapplikasjon – MilKey/DairyMix-plattformen – for å analysere gårdsdata og for å evaluere effekter av endringer i jordbrukspraksis på gårds- og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige bærekraftsindikatorer. Appen vil ha bønder og andre interessenter i primærsektoren som målgruppe, men vil også være relevant for samfunnet og beslutningstakere.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2022 - 28/02/2025

Prosjektnr

6640

Samarbeidspartnere

NIBIO, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (Tyskland), Teagasc (Irland), University of Milan (Italia), INRAE (Frankrike), ILVO (Belgia)

Finansiering

Joint Call of the Cofund ERA-Nets SusCrop (Grant N° 771134), FACCE ERA-GAS (Grant N° 696356), ICT-AGRI-FOOD (Grant N° 862665) and SusAn (Grant N° 696231) [Norsk deltakelse finansiert av Norges Forskningsråd]

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.