Det anslås at klimagassutslipp fra storfeproduksjon står for rundt 14,5 prosent av de globale klimagassutslippene.

Samtidig er melkeproduksjon blant de viktigste produksjonene i europeisk landbruk. DairyMix skal gjøre europeisk melkeproduksjon mer bærekraftig.

DairyMix bruker en systemtilnærming for bærekraftig melkeproduksjon som er rettet mot viktige regioner i og utenom Europa. Områdestudier, data fra den omfattende DATAMAN-databasen, Eurostat-data og data fra OTICE, det elektroniske fjøsklima- og utslippskontrollverktøyet vil bli samlet inn og analysert. Dataene blir deretter matet inn detaljerte modellverktøy for å studere utnyttelse av karbon- og næringsstoffer samt sirkularitet i blandede systemer for produksjon av melk og storfekjøtt. Modellresultatene gir grunnlag for å lage en bærekraftsvurdering av disse produksjonssystemene. Det skal utvikles en interaktiv nettapplikasjon – MilKey/DairyMix-plattformen – for å analysere gårdsdata og for å evaluere effekter av endringer i jordbrukspraksis på gårds- og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige bærekraftsindikatorer. Appen vil ha bønder og andre interessenter i primærsektoren som målgruppe, men vil også være relevant for samfunnet og beslutningstakere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.