Våronn
Våronn Foto: Odd Roger K. Langørgen

Jord- og landbruk

Primærnæringer / Jord- og landbruk

Vi studerer både forhold knyttet til bonden og husholdet på gårdsnivået, og på mer strukturelle samfunnsforhold knyttet til region, nasjon eller globale spørsmål. Vi er for eksempel opptatt av samarbeid både mellom bønder, bedrifter og bransjer. På gårdsnivået kan det være knyttet til maskinsamarbeid, jordleie og samdrifter. Vi arbeider med teknologi slik som melkerobot.