Forskere

Klaus Mittenzwei

Klaus Mittenzwei

Forsker 1

Kontorsted: Oslo

Last ned CV

Klaus Mittenzwei er forsker ved Ruralis. Mittenzwei er utdannet landbruksøkonom fra Universitetet i Bonn i 1993. Han tok doktorgraden ved Institutt for økonomi og samfunnsfag, Norges Landbrukshøyskole (nå NMBU) i 2001 på en avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har Mittenzwei forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk slik som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler, forskningsrapporter og kronikker. I 2016 var han hovedredaktør for boka «Norsk jordbrukspolitikk: Handlingsrom i endring» utgitt på Fagbokforlaget. Han har lang erfaring med ledelse av forskningsprosjekter og faglige utredninger for blant annet OECD, offentlige utvalg og Riksrevisjonen. For tiden er han involvert i forskningsprosjekter rundt bærekraftig jordbruk, klimapolitikk og matvareberedskap.