I Norge tas beslutningene både på kommunalt nivå, i fylker og i stat. Dette kalles et “flernivå-demokrati”. Et stort forskerteam skal nå lete etter kilder som skaper konflikt mellom de demokratiske nivåene, og se på hva som fremmer og hva som hemmer effektiv styring i et demokratisk system. Forskerne som skal delta i prosjektet er spesialister innenfor juridisk forskning og statsvitenskap, og det er spesielt de rettslige forholdene mellom stat, fylker og kommuner som havner under lupen. Forskerne skal også se nærmere på hvordan det ofte motsetningsfylte forholdet mellom national styring og lokalpolitisk handlefrihet bør abalanseres for å bevare politikkens legitimitet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.