Demokratisk styring i et flernivåsystem

I Norge tas beslutningene både på kommunalt nivå, i fylker og i stat. Dette kalles et “flernivå-demokrati”. Et stort forskerteam skal nå lete etter kilder som skaper konflikt mellom de demokratiske nivåene, og se på hva som fremmer og hva som hemmer effektiv styring i et demokratisk system. Forskerne som skal delta i prosjektet er spesialister innenfor juridisk forskning og statsvitenskap, og det er spesielt de rettslige forholdene mellom stat, fylker og kommuner som havner under lupen. Forskerne skal også se nærmere på hvordan det ofte motsetningsfylte forholdet mellom national styring og lokalpolitisk handlefrihet bør abalanseres for å bevare politikkens legitimitet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder

Ekstern prosjektleder

Prosjektnr

6216.00

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2010

Samarbeidspartnere

Inst for Samfunnsforskning, UiO, HiO,NIBR, NTNU

Finansiering

Forskningsrådet, forskerprosjekt

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.