Ansatte

Ansatte / Forskere / Frank Egil Holm (sluttet september 2013)

Frank Egil Holm (sluttet september 2013)

Forsker (sluttet) - Cand.polit. (statsvitenskap)

Frank Egil Holm er statsviter, og har en variert prosjektportefølje ved Bygdeforskning. Han har arbeidet med tema knyttet til kommunal landbruksforvaltning, bygde- og tettstedsutvikling i regionale partnerskap, miljøvirkemidler i landbruket og samdrift i melkeproduksjonen. For tiden arbeider Holm med en følgeevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets småsamfunnssatsing, studier av oppgavefordelingen i norsk forvaltningsstruktur, samt et prosjekt der Bygdeforskning ser på lokalt kulturliv i Norge.

Frank Egil Holm var ansatt ved Bygdeforskning til september 2013.