Forundersøkelser viser at det per i dag ikke finnes et komplett system som håndterer påkjørsler av både vilt, husdyr og kjæledyr.

I prosjektet vil vi utrede muligheten for etablering av en nasjonal vakttelefon. I systemet vi vil teste er det ønskelig at varslingen skjer via en digital løsning som er integrert i 113-appen til Norsk Luftambulanse. Den som mottar varselet får en nøyaktig stedsangivelse basert på koordinater i kart. Når bilisten benytter appen vil han/hun få opp bilder som gjør det enkelt å anslå hvilket dyr man har kjørt på. Ved behov vil mottageren av varslet (ved samtykke) ha mulighet til å koble seg opp med en videoløsning som allerede ligger integrert i 113-appen. Dette gjør at vedkommende får god oversikt over skadested og skadeomfang.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.