Mardøla viser hvor sterkt følelsen av tap sitter igjen i generasjoner

7. august skriver Nationen interessant om Mardøla-utbyggingen. I hodet til en bygdeforsker som har vokst opp som gårdbrukersønn i Eresfjord etter reguleringen, vekket lederartikkelen mange refleksjoner. [Denne saken er skrevet av direktør og seniorforsker Svein Frisvoll, og stod på trykk…

Les mer

Klimakrangel om rødt kjøtt

Både bøndene og miljøbevegelsen ser rødt når de krangler om klima og forbruk av kjøtt. Det hemmer dialogen om hvordan landbruket skal møte klimakravene. [Denne saken er skrevet av forskningsassistent Anders Mahlum Melås, og stod på trykk i Nationen den…

Les mer

Hvor går de etter korona?

Færre gårdsbruk benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i 2019 sammenlignet med tidligere år. Hvorfor det? Og hvordan vil koronaen påvirke bøndenes bruk av arbeidskraft på lengre sikt? [Denne saken er skrevet av forsker Alexander Zahl-Thanem, og stod på trykk i…

Les mer

Tenker nytt i Levende laboratorium

Sammen skal bønder, forskere og rådgivere utvikle nye løsninger for å få et mer miljøvennlig og lønnsomt landbruk. Arbeidsmetoden heter «Levende laboratorium» (LL).

Les mer

Fire av ti bønder frykter dårligere tider

Nesten 40 prosent av bøndene i undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2020 frykter at gårdsdrifta vil gi dårligere økonomisk resultat de neste fem årene. Nesten like mange oppgir at det økonomiske resultatet fra gårdsdrifta har endret seg i negativ retning…

Les mer

Ruralis tar nytt steg ut i Europa

Ruralis er tatt opp som nytt medlem av Trøndelags Europakontor. – Ambisjonen vår er å delta i enda flere europeiske forskningsprosjekter enn vi allerede gjør, sier direktør Svein Frisvoll i Ruralis.

Les mer

Ruralis-artikkel i anerkjent tidsskrift

En artikkel som viser at ulv påvirker sauebønders psykiske helse negativt er antatt i det anerkjente tidsskriftet Journal of Rural Studies. Arbeidet er en del av forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn som ble ledet av Ruralis.

Les mer

Samanbrot i matvaresystema?

Mat må vi ha kvar dag, og det gjer mat til ei sårbar vare. Dette blir alle land mint på under koronakrisa. Pandemien gjer at vi bør sjå oss om etter nye måtar å forme eit matsystem på. [Denne kronikken…

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

Kanskje var det en historisk mulighet som gikk tapt i perioden etter 2009 da altfor få av de store tiltaksforslagene ble iverksatt. [Denne saken er skrevet av forsker Jostein Brobakk, og stod på nationen.no den 10.06.2020.]

Les mer

Blir bygda ein betre stad etter koronaen?

Dette er tida til å tenke i lange linjer. Korleis blir tida etter koronaen, for oss alle, for landbruket og for bygdene? Dette er viktige problemstillingar som det ikkje er lette å svare på. [Denne kronikken er skrevet av seniorforsker…

Les mer

Trym designet vinnerlogo

Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole.

Les mer