Etablering og forvaltning av verneområder – Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

Med utgangspunkt i studier av to verneområder som er under etablering etter Naturvernlova (Dovrefjell og Geiranger-Herdal) har prosjektet som mål 1) å identifisere problemer og konflikter knyttet til vernemål og planprosesser og å belyse forholdet mellom de ulike aktører i prosessene, 2) å komme med tilrådinger for å bedre planprosesser gjennom å tydeliggjøre roller, verdigrunnlag, forventninger og muligheter for ulike interesser/aktører.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2005

Prosjektnr

6129.00

Samarbeidspartnere

Norsk institutt for naturforskning

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.