Landskap i Norge Foto: Colourbox

Landskap

Landskap

Landskapet er de fysiske omgivelsene våre, slik de oppfattes av oss mennesker. Landskapet oppfattes ulikt, alt ut i fra hvilke verdier og behov menneskene som beskuer landskapet har.

Ruralis forskning på dette feltet omhandler prosesser knyttet til bruk, verdsetting, vern og forvaltning av natur, kulturlandskap og kulturarv i fjell-, innland-, kyst- og byområder.