Ansatte

Ansatte / Forskere / Karoline Daugstad (sluttet november 2013)

Karoline Daugstad (sluttet november 2013)

Seniorforsker - Dr.polit. (geografi)

Karoline Daugstad er samfunnsgeograf og har vært ansatt som forsker og i ulike lederfunksjoner ved Bygdeforskning siden 1997. Hennes forskning inkluderer prosjekter som ser på bruk, vern og forvaltning av både natur- og kulturressurser. Mer spesifikt inkluderer det prosjekter om nasjonalparker og naturvernprosesser, og forvaltning og verdiskaping med kulturminner og kulturlandskap som utgangspunkt. Et nyere interessefelt for Daugstads forskning er knyttet til bygdeturisme i ulike former.

 

Karoline Daugstad var ansatt ved Bygdeforskning til november 2013.

Nyheter