Rapporten inneholder en evaluering av utviklingsprogrammet Blilyst. ovHHovedmålene med programmet er å sikre stabil bosetting og næringsutvikling i innlandskommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Tydal og Selbu i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre og Romsdal og Os i Hedmark. Evalueringen viser at de valgte strategiene er relevante, men det er for ambisiøst å forvente at et begrenset program skal endre en befolkningsutvikling som skyldes tunge samfunnstrender. Det kan imidlertid slås fast at programmet har hatt en klar effekt i form av en markert økning i antall næringsetableringer og i form av en klart mer positiv framtidstro i deltakerkommunene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.