Evaluering av Blilyst

Rapporten inneholder en evaluering av utviklingsprogrammet Blilyst. ovHHovedmålene med programmet er å sikre stabil bosetting og næringsutvikling i innlandskommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Tydal og Selbu i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre og Romsdal og Os i Hedmark. Evalueringen viser at de valgte strategiene er relevante, men det er for ambisiøst å forvente at et begrenset program skal endre en befolkningsutvikling som skyldes tunge samfunnstrender. Det kan imidlertid slås fast at programmet har hatt en klar effekt i form av en markert økning i antall næringsetableringer og i form av en klart mer positiv framtidstro i deltakerkommunene.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2006 - 31/12/2006

Prosjektnr

6196.00

Finansiering

Samarbeidslyst, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.