Ansatte

Ansatte / Forskere / Egil Petter Stræte

Egil Petter Stræte

Seniorforsker - Dr.polit. (geografi)

Stræte er utdannet landbruksøkonom og geograf. Han har erfaring med forskning knyttet til kunnskapsutvikling og innovasjon i landbruket, omstilling og organisering av nyskapingsarbeid i matbedrifter og organisasjoner, matsystem, fôrsystem, strukturendringer og maktforhold i matens verdikjeder, næringsutvikling i bygdene, samdrift i landbruket, bygdeturisme mv. Han har spesielt arbeidet med jordbruk, matvaresektoren og særlig melkesektoren, samt skognæringer. Han har en generell interesse for næringsutvikling, regionale spørsmål, bygdeutvikling, jordbruk, skogbruk og landbrukspolitikk. Han har i tillegg til forskning erfaring med utredninger, evalueringer og mer utviklingsrettet arbeid. Stræte var direktør på Bygdeforskning i perioden 2008 til 2013.

Nyheter