Tresking av byggåker
Tresking av byggåker Illustrasjonsfoto: Harald A. Lein

Evaluering av pilotperiode for tilskudd til klimarådgiving

Landbruksdirektoratet har bedt om en evaluering av ordningen med klimarådgiving i jordbruket, der bønder kan få refusjon for utlegg til klimarådgiving og utarbeidelse av tiltaksplan på eget bruk.

Evalueringen dreier seg om i hvilken grad tilskuddsordningen har klimanytte, om ordningen er hensiktsmessig organisert, og hva som påvirker bønders bruk og oppslutning. Prosjektet skal også vurdere hvorvidt det er behov for et eget kompetansesenter for klima i jordbruket, og hvordan dette i så fall bør organiseres.

Prosjektet ledes av MENON Economics, med Ruralis og NIBIO som prosjektpartnere. Det gjennomføres spørreundersøkelser blant et utvalg bønder og rådgivere med klimakompetanse i Norsk landbruksrådgiving og TINE, og en serie dybdeintervju med aktører i forvaltningen. Resultatene blir en del av kunnskapsgrunnlaget ved jordbruksforhandlingene i 2024

Prosjektdetaljer

Prosjektleder

Prosjektperiode

12/10/2023 - 15/02/2024

Samarbeidspartnere

MENON Economics, NIBIO

Finansiering

Landbruksdirektoratet

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.