Ansatte

Ansatte / Forskere / Jostein Brobakk

Jostein Brobakk

Forsker, PhD - PhD (statsvitenskap)

Jostein Brobakk har doktorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han var stipendiat på prosjektet «Tilbake til framtida? Landbrukspolitisk respons til stigende matpriser og klimakrise», og forsker på hvordan landbruket på ulike nivå blir påvirket av klimaendringer og klimapolitikk. Brobakk er internasjonalt orientert, og har bakgrunn fra studier og arbeider innen internasjonal politikk (IP) med særlig vekt på landbruks-, mat- og klimapolitikk, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi, komparativ metode og policy analyse. I tillegg har Brobakk bred erfaring og ekspertise på feltet kommunal- og distriktspolitikk, og i gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.

Brobakk har i perioder vært tilknyttet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU som førsteamanuensis i 20%, gjesteforeleser, veileder og sensor på bachelor- og masternivå.