Forskere

Jostein Brobakk

Forsker - PhD (statsvitenskap)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Jostein Brobakk har doktorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han var stipendiat på prosjektet «Tilbake til framtida? Landbrukspolitisk respons til stigende matpriser og klimakrise», og forsker på hvordan landbruket på ulike nivå blir påvirket av klimaendringer og klimapolitikk. Endret politikk settes her inn i en internasjonal sammenheng, der økende etterspørsel etter matråvarer, økt fokus på produksjon av biodrivstoff, og stigende mat-og oljepriser er viktige utviklingstrekk. Brobakk er internasjonalt orientert, og har bakgrunn fra studier og arbeider innen internasjonal politikk (IP), komparativ metode, samt gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.