Faglig bistand ved forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidler

Prosjektet består i at Bygdeforskning yter faglig bistand til Revisjon Midt-Norge i deres arbeid med å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidler som disponeres av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonen består i hovedsak av å vurdere resultatoppnåelse og om resultatene er i tråd med føringene i fylkesplanen.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2007

Prosjektnr

6206.00

Finansiering

Revisjon Midt-Norge IKS

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.