Prosjektet består i at Bygdeforskning yter faglig bistand til Revisjon Midt-Norge i deres arbeid med å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidler som disponeres av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonen består i hovedsak av å vurdere resultatoppnåelse og om resultatene er i tråd med føringene i fylkesplanen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.