Ansatte

Ansatte / Forskere / Jostein Vik (sluttet desember 2021)

Jostein Vik (sluttet desember 2021)

Seniorforsker (bistilling) - Dr.polit. (statsvitenskap)

Jostein Vik er Forsker 1 ved RURALIS, og har doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU, men har også utdanning som agrotekniker. Vik har vært ansatt ved Bygdeforskning/RURALIS siden 2005 og har tidligere jobbet både ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og i den kommunale landbruksforvaltningen. Vik er ansatt som førsteamanuensis 2 ved NTNU, der han underviser i EUs rurale og regionale politiske økonomi. Ved RURALIS har Vik et særlig ansvar for RURALIS sin store surveyundersøkelse, ”Trender i norsk landbruk”, men er også med i ei rekke andre prosjekter. Stikkord her er landbrukets verdikjeder, endringsprosesser i landbruket, entreprenørskap og tilpasningsstrategier, forvaltning og styring. Hans nåværende forskningsinteresser er særlig knytta til governance, makt, produksjonsutvikling i landbruket, samt entreprenørskap og diversifisering/mangesysleri i landbruket.