Kan foreldre, næringsliv og kommunale etater brukes mer i opplæring av barn og unge? Kan et lite øysamfunn få universitet? Frøya kommune satser stort på skoleutvikling. Bygdeforskning følger prosjektet. ”Frøya-modellen” Frøya kommune er i gang med å utvikle et nytt konsept for utdanning av barn, ungdom og voksne. Man skal skape en ”ny” skole ved å bruke ressurser i det lokale næringsliv, helse og omsorgssektoren i kommunen, natur og kultur, befolkning, organisasjoner og lag. Arbeidet med ”Frøya-modellen” skal bli et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. På sikt skal utviklingsprosjektet bidra til å sikre kompetanse, befolkningsvekst, arbeidskraft og kulturell videreutvikling av øyregionen. Følgeforskning Bygdeforskning er i gang med følgeforskning av ”Frøya-modellen”. Forskerne bidrar aktivt som diskusjonspartnere med sin kunnskap og erfaring om nærings- og samfunnsutvikling fra andre bygdesamfunn, samt at de dokumenterer, analyserer og kommenterer prosjektutviklingen underveis. Forskerne er spesielt interessert i å finne ut av hvilke ressurser som finnes i lokalsamfunnet og hvordan de kan brukes i skolen. Hvilke utfordringer kan komme i veien for framdriften av den ”nye” skolen? Hvordan styrer prosjektet utviklingen mot Frøya som kystby og universitetsby? Hvordan kan prosjektet bidra til å løse problem og å skape en bærekraftig utvikling på Frøya?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.