I prosjektet legges det vekt på å vise bredde og variasjon i forbrukernes opplevelse av dagens matsamfunn og matvare-debatt. Et mål er å forstå eller bedre forståelsen av forbruker-nes oppfatninger om mat, risiko og helse med særlig fokus på «ny mat», alternativ mat og mat rammet av matskandaler. Det fokuseres også på forbrukernes opplevelse av matvare-debatten og forholdet til ekspertene i et samfunn som kan betegnes som «risk society».

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.