Forbrukeroppfatninger om mat, risiko og helse i det moderne matsamfunnet

I prosjektet legges det vekt på å vise bredde og variasjon i forbrukernes opplevelse av dagens matsamfunn og matvare-debatt. Et mål er å forstå eller bedre forståelsen av forbruker-nes oppfatninger om mat, risiko og helse med særlig fokus på «ny mat», alternativ mat og mat rammet av matskandaler. Det fokuseres også på forbrukernes opplevelse av matvare-debatten og forholdet til ekspertene i et samfunn som kan betegnes som «risk society».

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Prosjektnr

6044.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling, (Stip. MATSYS)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.