I norsk landbrukspolitikk har Stortinget satt mål om en økning i matproduksjonen.  Økningen skal være bærekraftig, og det er et mål om landbruk over hele landet. Utviklingen i viktige grovfôrbaserte produksjoner peker ikke i denne retningen nå. Fra 2000 til i dag har produksjonen av storfekjøtt gått kraftig tilbake, og produksjonen av melk har ikke økt, selv om forbruket av meieriprodukter har økt.  Resultatet er en betydelig og økende import.  I samme periode har en gått fra en situasjon med vekst i samlet jordbruksareal til reduksjon i jordbruksarealet i hele landet.

Disse utfordringene fordrer en gjennomgang av sentrale landbrukspolitiske mål og virkemidler – deriblant den regionale arbeidsdelingen. På denne bakgrunn skal prosjektet

1) bidra til en kunnskapsbasert debatt om virkemidler i landbrukspolitikken generelt og den regionale arbeidsdelingen spesielt, gjennom å

2) diskutere sammenhenger mellom strukturelle endringer i husdyrproduksjonen og endret arealbruk og fôrproduksjon

4) drøfte hvordan virkemiddelbruk – herunder den regionale arbeidsdelingen – påvirker arealbruk, samlet fôrproduksjon og storfekjøttproduksjon

5) drøfte hvordan ulike modeller for arbeidsdeling kan bidra til stabilisering av arealbruken og økt storfekjøttproduksjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.