Fôrproduksjon og landbrukspolitikk

I norsk landbrukspolitikk har Stortinget satt mål om en økning i matproduksjonen.  Økningen skal være bærekraftig, og det er et mål om landbruk over hele landet. Utviklingen i viktige grovfôrbaserte produksjoner peker ikke i denne retningen nå. Fra 2000 til i dag har produksjonen av storfekjøtt gått kraftig tilbake, og produksjonen av melk har ikke økt, selv om forbruket av meieriprodukter har økt.  Resultatet er en betydelig og økende import.  I samme periode har en gått fra en situasjon med vekst i samlet jordbruksareal til reduksjon i jordbruksarealet i hele landet.

Disse utfordringene fordrer en gjennomgang av sentrale landbrukspolitiske mål og virkemidler – deriblant den regionale arbeidsdelingen. På denne bakgrunn skal prosjektet

1) bidra til en kunnskapsbasert debatt om virkemidler i landbrukspolitikken generelt og den regionale arbeidsdelingen spesielt, gjennom å

2) diskutere sammenhenger mellom strukturelle endringer i husdyrproduksjonen og endret arealbruk og fôrproduksjon

4) drøfte hvordan virkemiddelbruk – herunder den regionale arbeidsdelingen – påvirker arealbruk, samlet fôrproduksjon og storfekjøttproduksjon

5) drøfte hvordan ulike modeller for arbeidsdeling kan bidra til stabilisering av arealbruken og økt storfekjøttproduksjon.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/09/2015 - 31/01/2016

Prosjektnr

6344.00

Samarbeidspartnere

Nortura SA og Tine SA

Finansiering

Nortura SA og Tine SA

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.