Forprosjekt: I retning av flere aktive og begeistrede, personlige skogeiere i Trøndelag

Forprosjektets kortnavn hos Ruralis er Skogeierløftet. Skogeierløftet er en del av det større prosjektet «Skogløftet – Skogklyngen i Trøndelag» som Arena Skog har med Trøndelag fylkeskommune, og som er finansiert av Fylkeskommunen og egeninnsats blant næringsaktørene.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Skogeierløftet er et samarbeid mellom Ruralis og Arena Skog. I Skogeierløftet skal Ruralis kartlegge kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag. Dette gjøres gjennom dokumentanalyse, samtaler med relevante aktører og informasjon gitt av skogbruksaktører i Trøndelag. Arena Skogs oppgave i Skogeierløftet er å gjennomføre en analyse av skogfondskontiene i Trøndelag for å se hva disse sier om aktiviteten på den enkelte skogeiendommen. Resultatene fra Skogeierløftet skal presenteres i et notat.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2019 - 31/12/2022

Prosjektnr

6393

Samarbeidspartnere

Arena Skog v/Rannveig Kristiansen

Finansiering

Arena Skog

Nyheter

Trønderske skogeiere

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.