Forprosjektets kortnavn hos Ruralis er Skogeierløftet. Skogeierløftet er en del av det større prosjektet «Skogløftet – Skogklyngen i Trøndelag» som Arena Skog har med Trøndelag fylkeskommune, og som er finansiert av Fylkeskommunen og egeninnsats blant næringsaktørene.

Skogeierløftet er et samarbeid mellom Ruralis og Arena Skog. I Skogeierløftet skal Ruralis kartlegge kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag. Dette gjøres gjennom dokumentanalyse, samtaler med relevante aktører og informasjon gitt av skogbruksaktører i Trøndelag. Arena Skogs oppgave i Skogeierløftet er å gjennomføre en analyse av skogfondskontiene i Trøndelag for å se hva disse sier om aktiviteten på den enkelte skogeiendommen. Resultatene fra Skogeierløftet skal presenteres i et notat.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.