Kvinnebonde med kalv
Foro: Colourbox

Forum for landbrukshelse

Forum for landbrukshelse ble etablert i 2024, da prosjektet Nasjonalt fagkompetanse for landbrukshelse (2018-2023) ble avsluttet.

Forumet består av representanter fra følgende organisasjoner eller institusjoner:

  • Norges bondelag
  • Trøndelag bondelag
  • Norsk landbruksrådgiving
  • Landbruksdirektoratet
  • Landbruks-og matdepartementet
  • Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital
  • Ruralis- Institutt for rural- og regionalforskning

Ruralis har sekretariatsfunksjon. Forumet møtes to ganger i året. Fra Norsk landbruksrådgiving og Norges Bondelag deltar både tillitsvalgte og ansatte.

Forumets formål er å være en møteplass for å identifisere og dele informasjon om kunnskapsbehov og hvor innsatsen bør rettes når det gjelder tiltak innenfor området landbrukshelse. Ruralis drifter sekretariatsfunksjon fra instituttets egne midler.

Mer informasjon om prosjektet Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse (2019-2023) finner du i sluttrapport for prosjektet.

sluttrapport 2024

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.