Framtidslandbruket på Ørlandet 2025 – Kartlegging

Beskrivelse av funn: Bygdeforskning har i dette prosjektet kartlagt landbruket i Ørland gjennom en spørreundersøkelse til aktive bønder og passive eiere av landbrukseiendommer. Melkeproduksjon er en bærebjelke i ørlandslandbruket til tross for kraftig strukturrasjonalisering og nedgang i samlet melkeleveranse siste ti år. Melkeproduksjonen er sårbar for tap av grovfôrareal som følge av flyplassutbyggingen. I tillegg er rekruttering en utfordring. Framtidslandbruket i Ørland må konkurrere om arbeidskrafta og satse på interesserte næringsutøvere som ser muligheter i de arealbruksendringer og samfunnsendringer som følger av nye Ørland hovedflystasjon.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/2012 - 31/12/2012

Prosjektnr

6291.00

Nyheter

Flystøy fortrenger folk og fe på Ørlandet

Ørland flystasjon i Trøndelag er base for de nye F-35-flyene som Forsvaret har gått til anskaffelse av. Flyplassen…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.