Beskrivelse av funn: Bygdeforskning har i dette prosjektet kartlagt landbruket i Ørland gjennom en spørreundersøkelse til aktive bønder og passive eiere av landbrukseiendommer. Melkeproduksjon er en bærebjelke i ørlandslandbruket til tross for kraftig strukturrasjonalisering og nedgang i samlet melkeleveranse siste ti år. Melkeproduksjonen er sårbar for tap av grovfôrareal som følge av flyplassutbyggingen. I tillegg er rekruttering en utfordring. Framtidslandbruket i Ørland må konkurrere om arbeidskrafta og satse på interesserte næringsutøvere som ser muligheter i de arealbruksendringer og samfunnsendringer som følger av nye Ørland hovedflystasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.