Ansatte

Ansatte / Forskere / Lars Rønning

Lars Rønning

Seniorforsker - PhD (bedriftsøkonomi)

Lars Rønning har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø. Doktoravhandlingen (2008) tar for seg betydningen av sosial kapital for ruralt entreprenørskap. Med entreprenørskap som kjernekompetanse har han studert nyskaping på norske gårdsbruk, innovative bygdemiljøer og kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet. Senere års forskningsprosjekter Rønning har medvirket i inkluderer generasjonsskifte i landbruket, landbrukets tilpasning til klimaendringer, bruk og vern av vernede områder, samt evalueringer av en rekke offentlige næringsrettede virkemidler.