Fremtidens rådgiving: Innspill til fremtidens rådgivingsbehov for bonden

Dette er et avgrenset innspillsprosjekt hvor målet er bidra til å avdekke hva den «fremoverlente» bonden har behov for av rådgiving i fremtiden. Prosjektet skal skissere rådgivingsbehov som bønder opplever, reise noen utfordringer og spørsmål for rådgivere i Trøndelag og skissere mulige tiltak for å komme videre i arbeidet med å dekke bondens behov for rådgiving. Dette skal bidra til å skape en bevisstgjøring og diskusjon om hvordan man rigger seg for fremtiden.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/06/2014 - 01/10/2014

Prosjektnr

6323.00

Finansiering

Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Nyheter

Ukrainsk bonde foran en russisk trofétank i Kharkiv-regionen, Ukraina.

Krigens helter

Dette kan påvirke fremtiden til småbruk i Ukraina og Ukrainsk landbrukspolitikk. Ukrainsk landbruk består av store industrielle landbruksbedrifter og…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.