Dette er et avgrenset innspillsprosjekt hvor målet er bidra til å avdekke hva den «fremoverlente» bonden har behov for av rådgiving i fremtiden. Prosjektet skal skissere rådgivingsbehov som bønder opplever, reise noen utfordringer og spørsmål for rådgivere i Trøndelag og skissere mulige tiltak for å komme videre i arbeidet med å dekke bondens behov for rådgiving. Dette skal bidra til å skape en bevisstgjøring og diskusjon om hvordan man rigger seg for fremtiden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.