Gårdsforedling i bedriftsnettverk (dr.stipend)

Lokal foredling av råstoff fra landbruket er blitt mer og mer vanlig de senere årene og er en viktig strategi for utvikling i bygder og regioner. Skal slik foredling på gården eller lokalt gi inntekter, kreves ofte særskilt teknologi, kunnskap, distribusjon og markedsføring. I tillegg påvirkes ofte forholdet til etablerte foredlingsbedrifter slik som landbrukssamvirket. Overgang til lokal foredling krever derfor nye og/eller endrede relasjoner til leverandører, distributører og kunder. Formålet med prosjektet er, med støtte i industriell nettverks-teori, å øke forståelsen av lokal foredling og hvordan det aktivitets-mønster (kontekst) den inngår i påvirker verdien av produkt-ene fra slik foredling. Kvalitative data fra gårds-foredlere av melk i Trønde-lag og Jamtland og deres nettverk danner den empiriske basis i prosjektet.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2001

Prosjektnr

6024.04

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.