Lokal foredling av råstoff fra landbruket er blitt mer og mer vanlig de senere årene og er en viktig strategi for utvikling i bygder og regioner. Skal slik foredling på gården eller lokalt gi inntekter, kreves ofte særskilt teknologi, kunnskap, distribusjon og markedsføring. I tillegg påvirkes ofte forholdet til etablerte foredlingsbedrifter slik som landbrukssamvirket. Overgang til lokal foredling krever derfor nye og/eller endrede relasjoner til leverandører, distributører og kunder. Formålet med prosjektet er, med støtte i industriell nettverks-teori, å øke forståelsen av lokal foredling og hvordan det aktivitets-mønster (kontekst) den inngår i påvirker verdien av produkt-ene fra slik foredling. Kvalitative data fra gårds-foredlere av melk i Trønde-lag og Jamtland og deres nettverk danner den empiriske basis i prosjektet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.