Ansatte

Ansatte / Forskere / Magnar Forbord

Magnar Forbord

Forsker 1 - Dr.ing.

Magnar Forbord er forskningsleder ved Ruralis (september 2019). Forbord er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøyskole i 1984 (nå NMBU). Han tok doktorgraden ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU i 2003 på en avhandling om nye industrielle nettverk i landbruket. Forbord, som ble forsker I i 2017, har utforsket ulike sider ved landbruks- og matsystemet, slik som samvirke og lokal foredling i primærlandbruket, forvaltning, eiendomslovgivning, rekruttering, reiseliv, bioenergi, arealbruk og bioøkonomi. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler, forskningsrapporter og kronikker. I 2012 var han hovedredaktør for boka «Turisme i distriktene» utgitt på Tapir Akademisk Forlag. Siden 1994 har han ledet mange prosjekter, hvorav flere hvor han har vært sentral i akkvisisjonsarbeidet. Forbord har holdt en rekke foredrag og forelesninger for faglag i landbruket, kommuner, fylkesmenn, departement, direktorat og høyskoler/universitet, samt på internasjonale forskningskonferanser. For tiden er han involvert i forskningsprosjekter om bioøkonomi, naturbasert turisme og arealfragmentering i jordbruket.