Ved å bruke registerdata fra den nye plattformen Microdata.no, vil dette doktorgradsprosjektet undersøke geografiske dimensjoner av sosial ulikhet og mobilitet i Norge.

Microdata-plattformen består av data fra den norske populasjonen, og inneholder data om folks bosted, familieforhold, utdanning, arbeid og inntekt. Dette innebærer mer spesifikt tidsseriedata fra 1967 til 2018 på til sammen rundt 10 millioner individer (dvs. både levende og avdøde). Hovedmålene med doktorgraden er å identifisere forskjellige mønstre av geografiske ulikheter i Norge og studere hvordan dette både påvirker og påvirkes av geografisk og sosial mobilitet. Resultatet fra prosjektet vil være en avhandling inkludert fire til fem vitenskapelige tidsskriftsartikler.

Hovedveileder: Johan Fredrik Rye. Biveileder: Arild Blekesaune

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.