Ansatte

Ansatte / Forskere / Alexander Zahl-Thanem

Alexander Zahl-Thanem

Forsker/stipendiat - Master i sosiologi

Alexander Zahl-Thanem har en master i sosiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og har vært ansatt ved Ruralis siden 2015. Han har en fordypning i kvantitativ metode, og har arbeidet på ulike forskningsprosjekter med innsamling, tilrettelegging og analysering av survey- og registerdata. Zahl-Thanem har jobbet med ulike tema innenfor bygdesosiologi, noe som blant annet inkluderer sosial ulikhet, innvandring, helse, og sosiokulturelle forhold i landbruket. Han er også prosjektleder for spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» som gjennomføres blant norske bønder annethvert år. Videre er Zahl-Thanem for tiden stipendiat ved Institutt for sosiologi- og statsvitenskap ved NTNU, der han ved hjelp av registerdata studerer sosial og geografisk ulikhet i utdanning og arbeidsliv blant ungdom og unge voksne i Norge.