Forskere

Alexander Zahl-Thanem

Forsker - Master i sosiologi

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Alexander Zahl-Thanem har master i sosiologi fra NTNU i Trondheim, og har vært ansatt  ved RURALIS siden 2015. Han har en fordypning i kvantitativ metode, og har arbeidet på ulike forskningsprosjekter med innsamling, tilrettelegging og analysering av survey- og registerdata. Alexander har jobbet med tema innenfor lokalsamfunnsutvikling, sosiokulturelle forhold i landbruket, innvandring og integrering, bioøkonomi og folkehelse. I tillegg har han vært involvert i gjennomføringen av flere av Bygdeforsknings kvantitative spørreundersøkelser, deriblant «Lokalsamfunnsundersøkelsen» og «Trender i norsk landbruk».