Forskere

Alexander Zahl-Thanem

Forsker/stipendiat - Master i sosiologi

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Alexander Zahl-Thanem har master i sosiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og har vært ansatt ved Ruralis siden 2015. Han har en fordypning i kvantitativ metode, og har arbeidet på ulike forskningsprosjekter med innsamling, tilrettelegging og analysering av survey- og registerdata. Zahl-Thanem har jobbet med tema innenfor innvandring og integrering, rural folkehelse, sosiokulturelle forhold i landbruket, og rovdyrproblematikk. Han er også prosjektleder for tidsserien «Trender i norsk landbruk». Zahl-Thanem begynte høsten 2020 med et doktorgradsløp knyttet til geografisk ulikhet og mobilitet i Norge med bruk av registerdata.