Forskere

Alexander Zahl-Thanem

Stipendiat/forsker - Master i sosiologi

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Alexander Zahl-Thanem har en master i sosiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og har vært ansatt ved Ruralis siden 2015. Zahl-Thanem har gjennom ulike forskningsprosjekter arbeidet med ulike tema innenfor bygdesosiologi og landbruk. Dette inkluderer blant annet tema som sosial og geografisk ulikhet i utdanning, holdninger til innvandrere, bolyst i distriktene, overvekt blant bygdebarn, rovdyr og psykiske helse blant bønder, samt ulike sosiokulturelle forhold innenfor landbruket. For tiden er Zahl-Thanem stipendiat ved Institutt for sosiologi- og statsvitenskap ved NTNU, der han forsker på sosial og geografisk ulikhet i utdanning gjennom å analysere norske registerdata. Videre er Zahl-Thanem også prosjektleder for «Trender i norsk landbruk», som er en spørreundersøkelse som gjennomføres blant norske bønder annethvert år.