GLARUS undersøker det viktige, men dårlig utforskede, spørsmålet om hvordan moderne globale strømmer av arbeidsinnvandrere til jobber som krever kroppsarbeid og liten formell kompetanse sosialt forvandler ikke-urbane regioner i vestlige samfunn. Prosjektet, som er finansiert av forskningsrådets program for grunnforskning (FRIHUMSAM) har som mål å teoretisere hvordan arbeidsinnvandring til bygda skiller seg fra innvandring til byen. GLARUS forventes å skape en bedre teoretisk forståelse av moderne internasjonal arbeidsmigrasjon og dens implikasjoner for lokale bygdesamfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.