Meld. St. 9 (2011-2012) legger opp til økt norsk matproduksjon i takt med en økende befolkning. Nydyrking er ett alternativ for økt matproduksjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å samle eksisterende kunnskap om nydyrking, og koble denne kunnskapen mot kartbaserte digitale løsninger for å prioritere arealer for nydyrking i forhold til andre samfunnsinteresser og ulike forutsetninger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.