Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking

Meld. St. 9 (2011-2012) legger opp til økt norsk matproduksjon i takt med en økende befolkning. Nydyrking er ett alternativ for økt matproduksjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å samle eksisterende kunnskap om nydyrking, og koble denne kunnskapen mot kartbaserte digitale løsninger for å prioritere arealer for nydyrking i forhold til andre samfunnsinteresser og ulike forutsetninger.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2013 - 31/12/2013

Prosjektnr

6294.00

Samarbeidspartnere

Bioforsk, NILF, Bygdeforskning

Finansiering

FFL og JAs utlysning av FoU-midler for 2013 innen mat-/miljøområder

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.