Oppdraget fra KRD består i å utforme et fagnotat som tar for seg utviklingen i bruken av norske fritidsboliger. Videre skal notatet si noe om utviklingen i omfanget av fritidsboliger i Norge, blant annet når det gjelder fordelingen på bo- og arbeidsmarkedsregioner. Notatet skal også kort redegjøre for økonomiske virkninger ved fritidsboligfenomenet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.