Innlegg regionalmelding KRD

Oppdraget fra KRD består i å utforme et fagnotat som tar for seg utviklingen i bruken av norske fritidsboliger. Videre skal notatet si noe om utviklingen i omfanget av fritidsboliger i Norge, blant annet når det gjelder fordelingen på bo- og arbeidsmarkedsregioner. Notatet skal også kort redegjøre for økonomiske virkninger ved fritidsboligfenomenet.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2008 - 31/12/2008

Prosjektnr

6229.00

Finansiering

Kommunal- og regionaldepartementet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.