ForskereLedelse og administrasjon

Maja Farstad

Seniorforsker/forskningsleder - PhD (sosiologi)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Maja Farstad har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hennes forskning sentrerer seg primært rundt perspektiver, beslutninger og praksiser på mikronivå, innen områder som jordbruk, lokalsamfunnsproblematikk og lokal styring. Mye av hennes senere arbeid er knyttet til utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn (klimatiltak; bioøkonomisk omstilling), med fokus på både barrierer og muliggjørere, og på både kontekstuelle og atferdsmessige forhold. Farstad er også ansvarlig for gjennomføringen av Ruralis sin nasjonale lokalsamfunnsundersøkelse, sist gang gjennomført i 2021. Hennes avhandling fra 2015 omhandlet forholdet mellom hytteeiere og vertsamfunn, med hovedfokus på moralske vurderinger knyttet til hytteeiernes tilstedeværelse og påvirkninger i vertskommunen.