Prosjektet er en sammenligning av ulike måter å organisere lokalsamfunnsprosjekter på. Vi spør om hvilke grupper som involveres i prosjektarbeidet, hvem har innflytelse og hvem får nytte av innsatsen. Vi er interessert i om prosjektorganiseringen virker inn på medvirkningen i prosjektene. Spesielt vil vi se om organisering og arbeidsform har sammenheng med kjønnsfordelingen blant deltakerne. Prosjektet bygger på studier av norske bygdeutviklingsprosjekter i 1990-98.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.