Kjønn, organisering og medvirkning i lokale utviklingsprosesser

Prosjektet er en sammenligning av ulike måter å organisere lokalsamfunnsprosjekter på. Vi spør om hvilke grupper som involveres i prosjektarbeidet, hvem har innflytelse og hvem får nytte av innsatsen. Vi er interessert i om prosjektorganiseringen virker inn på medvirkningen i prosjektene. Spesielt vil vi se om organisering og arbeidsform har sammenheng med kjønnsfordelingen blant deltakerne. Prosjektet bygger på studier av norske bygdeutviklingsprosjekter i 1990-98.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/2002

Prosjektnr

6004.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (Stip.)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.