Kjønn, organisering og medvirkning i lokale utviklingsprosesser

Prosjektet er en sammenligning av ulike måter å organisere lokalsamfunnsprosjekter på. Vi spør om hvilke grupper som involveres i prosjektarbeidet, hvem har innflytelse og hvem får nytte av innsatsen. Vi er interessert i om prosjektorganiseringen virker inn på medvirkningen i prosjektene. Spesielt vil vi se om organisering og arbeidsform har sammenheng med kjønnsfordelingen blant deltakerne. Prosjektet bygger på studier av norske bygdeutviklingsprosjekter i 1990-98.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektnr

6004.00

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/2002

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling (Stip.)

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.