En viktig ernæringspolitisk målsetning er å redusere kost-holds–relaterte helseskader i befolkningen. For å oppnå denne mål-setningen er det viktig å utvikle en forståelse av hvordan opp-fatninger og adferd som kan ha implikasjoner for helsen er en del av hverdagslivsstrukturen. Relativt lite er gjort for å klar-legge helserelaterte oppfatninger og adferd innenfor hver-dagslivet. Ved hjelp av denne dybdestudien vil vi forsøke å belyse slike problem-stillinger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.