Kostvaner i etablerende hushold

En viktig ernæringspolitisk målsetning er å redusere kost-holds–relaterte helseskader i befolkningen. For å oppnå denne mål-setningen er det viktig å utvikle en forståelse av hvordan opp-fatninger og adferd som kan ha implikasjoner for helsen er en del av hverdagslivsstrukturen. Relativt lite er gjort for å klar-legge helserelaterte oppfatninger og adferd innenfor hver-dagslivet. Ved hjelp av denne dybdestudien vil vi forsøke å belyse slike problem-stillinger.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1995 - 31/12/2002

Prosjektnr

6069.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Medisin og helse

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.