Ansatte

Ansatte / Forskere / Reidar Almås

Reidar Almås

Emeritus - Dr.philos. (sosiologi)

Reidar Almås er utdanna sosiolog frå Universitetet i Bergen og vart doktor philos på ei avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Almås har publisert ei rekkje bøker, mellom andre Norsk jordbruk – det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015), den siste saman med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik. Han har vore professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim, der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning (nå RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning). Som emeritus ved Ruralis og professor emeritus ved NTNU er han fortsatt faglig aktiv, og arbeider bl.a. med publisering og anna formidling.

Nyheter